Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Natalia Jenoch Zastępca Komornik Sebastian Warchałowski korzysta z dostępnych udogodnień i systemów informatycznych wspomagających i przyspieszających pracę kancelarii, do których należą:

PUE ZUS
Zapytanie do ZUS pozwala ustalić płatników składek dłużnika, rachunki bankowe czy też fakt pobierania świadczenia emerytalnego bądź rentowego. Elektroniczny sposób dostarczenia zapytania i odebrania odpowiedzi pozwala ograniczyć czas, jednocześnie eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.

OGNIVO
System Ognivo daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika. Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: www.kir.com.pl.

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze
Po uzyskaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego. Szczegółowy tryb składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych można odnaleźć na wskazanej poniżej stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu/Złożenie wniosku do komornika: www.e-sad.gov.pl.

CEPiK
Zapytanie czy dłużnik figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz jakie pojazdy posiada, również sprawdzenie własności samochodu o konkretnych numerach rejestracyjnych.

 

W trakcie wdrażania:

CPD MSW
Elektroniczne zapytania do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, informacja o aktualnym miejscu zameldowania dłużnika i jego danych osobowych.